Recommended

Menu

ยุคโซเชียลมีเดีย ไม่ว่าจะกินอะไร Camera eat first เสมอ ทุกรุ่นอายุไปตั้งแต่วัยรุ่นถึงวัยผู้ใหญ่ เพราะฉะนั้น การตกแต่งของเรา เราใส่ใจทุกรายละเอียด การตกแต่งจะสอดคล้องกับสไตล์ของร้าน ใช้จานไม้ในการเสิร์ฟทุกจาน การตกแต่งที่ดึงดูดคนให้ถ่ายรูป มีเมนู D.I.Y ย้อนวัย ทำเมนูที่สร้างความทรงจำ สร้างความประทับใจ เมื่อมาทานอาหารร้านเรา จะได้ความอิ่ม อร่อยและความทรงจำกลับบ้าน

สลัดกุ้งตะกร้าเผือกยกครกจิ๋วไข่นกกระทากุ้งมังกร

Bubble in the Forest

170 ซ.เจริญท่า ต.บางเตย จ.สามพราน นครปฐม 73179

065-727-6888